Szanowni Delegaci

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10:00 odbędzie się XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zjazd odbędzie się w Ośrodku MUSTANG w Rakowiskach ul. Wspólna 39.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla środowiska pielęgniarek i położnych. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie i materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska
Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

Udostępnij