Szanowni Państwo,

Kurs dokształcający realizowany jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

  • Termin kursu: 21-22.11.2023 r.
  • Rozpoczęcie kursu: 21.11.2023 r. godz. 9:00
  • Zakończenie kursu: 22.11.2023 godz. 13:00 (po obiedzie)
  • Miejsce kursu: Hotel Merkury w Lublinie
  • Rejestracja na kurs obywa się w systemie SMK

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w kursie dokształcającym „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” niezależnie od tego, czy brał udział w innych kursach realizowanych w ramach Projektu.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • Noclegi (20–21.11.2023 r. – zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem w celu podania potrzebnej liczby noclegów)
  • Wyżywienie (bez kolacji 20 listopada)
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Parking

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ TABLET!

Cel kształcenia:

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do podejmowania działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotu leczniczego do realizacji świadczeń zdrowotnych u pacjentów z COVID-19 oraz po jej przebyciu.

Czas trwania kursu:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu wynosi 14 godzin dydaktycznych, w tym wykłady – 9 godzin i zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń – 3 godziny).

Efekty kształcenia:

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu dokształcającego „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”:

1. Zlecenie i pobieranie materiału do badań diagnostycznych (wymazów z nosogardła) w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2.

2. Organizowanie i prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

3. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących chorób zakaźnych we współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

4. Prowadzenie efektywnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz zespołem interdyscyplinarnym.

5. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie.        

Kontakt do organizatora:

Grupa Montownia:

Tomasz Wójtowicz

tel. 501 480 083, e-mail: tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl

Udostępnij