Szanowni Państwo,

Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk  o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo. Przygotowuję się do napisania i obrony pracy magisterskiej  na temat ” Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych.” Jako praktykująca pielęgniarka,  proszę o koleżeńską pomoc . Państwa odpowiedzi pozwolą mi na rzetelne napisanie pracy w  jakże ważnym dla nas temacie.

https://docs.google.com/forms/d/1KQAbwnoW2nHXM5025ady_gk5F085pf2S7aLOm6DPaPE/edit

Bożena Tyda

Udostępnij