http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=10DB9BBF

Link dotyczący Odpowiedzi na Interpelację NR20222 w sprawie finansowania z budżetu NFZ świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej wykonywanych w ZOL/ZPO oraz dostępności i prognozowania potrzeb w zakresie tych świadczeń.

Konsultant Wojewódzki- pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Małgorzata Sitarz

798705756

Pozdrawiam.

Udostępnij