Kształcimy w zawodach takich jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, technik elektroniki i informatyki medycznej, ortoptystka.

System nauki dostosowujemy do potrzeb słuchaczy, którzy wybierają formę nauki: młodzieżową, wieczorową lub zaoczną.

Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy na terenie kraju jak i w całej Europie, ponieważ dyplomy ukończenia szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dla wybranych zawodów realizujemy projekty unijne,
w ramach których można skorzystać z atrakcyjnych bezpłatnych kursów i staży zawodowych (z wynagrodzeniem).

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia prosimy o kontakt w formie telefonicznej lub internetowej:

Tel.: 83 343 61 54

E-mail: medykbiala@pro.onet.pl

Strona internetowa: studiummedycznebp.pl

Udostępnij