„ Związki duszy są większe niż związki ciała.

Dlatego chrześcijanie nigdy się nie rozstają”…..

Przewodniczący Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej

Lek. Andrzej Barszczewski i V-ce Przewodniczący Lek. Jan F. Hałabuda

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy i Pielęgniarek

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Ks. Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła Henryk Jakubowicz

mają zaszczyt zaprosić Państwa

Dn. 21 listopada 2023r.o godz.18.00 do Kościoła Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

przy ul.Pokoju 14.

na Mszę Świętą połączoną z wypominkami za Dusze

Świętej Pamięci Księży Kapelanów , Lekarzy i Lekarzy Dentystów,

Pracowników Izby Lekarskiej ,Szpitala,

Pielęgniarek i Położnych

ZAPRASZAMY

Udostępnij