Stowarzyszenie Pielęgniarek I Położnych na Rzecz Rozwoju
i Doskonalenia Zawodowego „NOSTRUM” w  Białej Podlaskiej.

21-500 Biała Podlaska ul. Okopowa 3 pok. 115

tel. 789 307 210, tel./fax 83 342 22 59,

 mail: nostrum@poczta.onet.pl   www.nostrumbp.pl

Trwa nabór wniosków na kursy
Kursy specjalistyczne:

  1. „Wywiad i badanie fizykalne” 10.2018   /dla pielęgniarek i położnych/
  1. „Szczepienia ochronne” 03.2019 /dla pielęgniarek/
  1. „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” 10.2018  / dla pielęgniarek i położnych/
  1. „Edukator w cukrzycy” 12.2018    /dla pielęgniarek i położnych/
  1. „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” 09.2018   /dla pielęgniarek i położnych/
  1. „Leczenie ran” 03.2019  /dla pielęgniarek/

         Kurs kwalifikacyjny:

  1. „Pielęgniarstwo Rodzinne” 10.2018    /dla pielęgniarek/
  1. „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” 10.2018  /dla pielęgniarek/

Przypominamy, iż od 01.07.2017r. nie ma możliwości zapisu na kurs w formie papierowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków   w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia).

Terminy rozpoczęcia kursów mogą ulec zmianie.

Oferta kształcenia Stowarzyszenie NOSTRUM

Udostępnij