Poszukuję do pracy w NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 4 w Białej Podlaskiej pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną mającą kwalifikacje do wykonywania szczepień.

Z poważaniem
Barbara Kraciuk
Kierownik NZOZ PR Nr 4 w Białej Podlaskiej
ul. Parkowa 11
tel. 83 343 26 71

Udostępnij