Materiały dotyczące rozwoju opieki długoterminowej w Polsce

RELACJA DO IZB OPD-KONF.III ED-RYNEK ZDR

OPD-1 , OPD-2 , OPD-3

Z poważaniem
mgr Małgorzata Sitarz
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Udostępnij