Opieka psychiatryczna w czasie pandemii COVID-19 Bezpłatna konferencja on-line

Pandemia COVID-19 zmienia naszą rzeczywistość. Proces adaptacji do wyjątkowo trudnej sytuacji jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym dla całego społeczeństwa. Konieczność izolacji społecznej wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby psychiczne lub doprowadza do zaostrzenia choroby już istniejącej. W dobie pandemii zmienione zostały warunki realizacji świadczeń zdrowotnych, nastąpiło znaczne zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentów przewlekle chorych, a także pacjentów, którzy powinni być poddani szczegółowej diagnostyce, planowym zabiegom.


Na powyższą sytuację nakłada się zbyt niskie finansowanie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – to zaledwie 3,04% wydatków z budżetu NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego kontroli dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w latach 2017-19 wynika, iż około 9 % dzieci i młodzieży objawia zaburzenia psychiczne, które wymagają pomocy psychiatrycznej.

Na jakim etapie jest realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego głównym celem było upowszechnienie modelu opieki środowiskowej? Czy dzięki Centrom Zdrowia Psychicznego zapewni się kompleksową psychiatryczną opiekę zdrowotną dla określonej populacji w ramach pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej? Czy zostaną zwiększone nakłady finansowe na opiekę psychiatryczną? Jak zmienia się praca personelu medycznego w opiece psychiatrycznej w czasach COVID-u?

Do udziału w Konferencji on-line zapraszamy pielęgniarki i położne, nauczycieli akademickich, kierowniczą kadrę pielęgniarską, kierowników podmiotów leczniczych, zainteresowanych problemami w opiece psychiatrycznej oraz wpływem pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Udostępnij