Szanowni Państwo,

W związku z kolejną transzą środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628), informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny poniżej.

Wzór wniosku_opinia