Szanowni Państwo,

W związku z kolejną transzą środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628), informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny poniżej.

Wzór wniosku_opinia

Wzór jest załącznikiem do uchwały Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku.

W przypadku  pytań prosimy o kontakt z biurem OIPiP w Białej Podlaskiej.