W związku z uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Usługodawcy, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666), są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, od dnia 1 lipca 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowie wspierają świadczeniodawców w procesie transformacji cyfrowej poprzez dofinansowanie i sfinansowania urządzeń informatycznych, oprogramowania, usług związanych z prowadzeniem wymiany EDM oraz szkolenia.

Aktualnie trwa nabór usługodawców do udziału w Pilotażu na stronie CeZ – https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/pilotaz-w-zakresie-wymiany-edm

Udostępnij