Zespół Zarządzania Kryzysowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej informuje

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia przekazał  do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej  środki do dezynfekcji i ochrony osobistej (rękawiczki medyczne) dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie: praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej domowej, w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oraz podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach. Czekamy jeszcze na maski ochronne.

Zwracamy się do Państwa z prośbą po odbiór płynu do dezynfekcji i rękawiczek ochronnych w biurze okręgowej izby po uprzednim kontakcie telefonicznym:

83 343 60 83693 877 799.

Udostępnij