Informacja na temat studiów I stopnia niestacjonarnych uzupełniających tzw. pomostowych na kierunku położnictwo, na  Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Informacja o studiach pomostowych POŁOŻNICTWO 2021-2022