Szanowni Państwo,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, przygotował dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności − w tym lekarzy POZ, lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz metabolicznych – szkolenie e-learningowe w zakresie prewencji, diagnostyki i terapii Zespołu Stopy Cukrzycowej. Jest ono realizowane w ramach „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018”.

Projekt jest adresowany do lekarzy i pielęgniarek z całego kraju, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentami ze stopą cukrzycową. Szkolenie jest bezpłatne. Można z niego skorzystać logując się do platformy internetowej, dostępnej pod adresem: https://szkolenia.su.krakow.pl

Lekarze i pielęgniarki  po zalogowaniu się do systemu  (wymagane jest podanie numeru prawa wykonywania zawodu), uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych w formie filmów instruktażowych. Warunkiem ukończenia kursu jest poprawne wypełnienie testu sprawdzającego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku  uczestnicy mogą wydrukować certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Ze szkolenia można skorzystać w terminie do 31 grudnia 2018 r.