Szkolenie online „Bezpieczeństwo pielęgniarki i położnej w czasie i po epidemii”
Szkolenie zaplanowane jest na czwartek 18.03.2021r. godz.17.30-18.30
Prowadzący mec.Paweł Strzelec
Link dla uczestników: https://interpolska.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-pielegniarki-i-poloznej-w-czasie-i-po-epidemii/register

Udostępnij