Prometriq Akademia Zarządzania wspiera indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie na terenie całej Polski w zapewnieniu zgodności z wymaganiami RODO. Dzięki aplikacji RODONET przeprowadzenie audytu i przygotowanie wymaganych przepisami dokumentów trwa relatywnie krótko i jest dostępne w cenie adekwatnej do skali prowadzonej działalności. Trwałym rezultatem naszej usługi jest również wiedza pozyskana przez właścicieli i personel praktyki w trakcie realizacji projektu. Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: e-mail: rodonet@prometriq.pl, tel. 698 101 878.
Harmonogram bezpłatnych szkoleń „RODO w placówce medycznej”
Data szkolenia Numer szkolenia Miejsce szkolenia Współorganizator

14.11.2018 r. godz. 10-13 RODO 04 Biała Podlaska OIPiP

Dokładne godziny i miejsca szkoleń zostaną potwierdzone pocztą elektroniczną na adresy wskazane w formularzu zgłoszenia, na kilka dni przed wskazanym terminem.

Prosimy o śledzenie terminarza szkoleń. Formularz rejestracyjny szkolenia „RODO w podmiotach medycznych” znajduje się poniżej. Wypełnienie formularza umożliwia bezpłatny udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu (konieczne jest podanie numeru szkolenia oraz wszystkich wymaganych informacji). Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program szkolenia „RODO w placówce medycznej”
45 min. RODO – informacje ogólne na temat rozporządzenia, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oraz kodeksu postępowania (tzw. kodeks branżowy)
Specyfika RODO w placówce leczniczej
45 min. Czynności przetwarzania danych
Rejestry i zbiory danych osobowych w podmiotach leczniczych
15 min. Przerwa
45 min. Metody analizy ryzyka i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zalecane działania w przypadku ich wystąpienia
45 min. Procedura samodzielnego wykonania audytu RODO – warsztat
Dobre praktyki – sesja pytań i odpowiedzi

Formularz rejestracyjny

Udostępnij