Uchwały i stanowiska Okręgowej Rady

 

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej