W związku z otrzymywaniem przez pielęgniarki i położne wiadomości e-mail od EU BUSINESS REGISTER z prośbami o aktualizację danych w rejestrze informujemy, że wskazany rejestr ma wyłącznie charakter komercyjny. Wpis do tego rejestru następuje na okres 3 lat i jest obciążony opłatą w wysokości 995 euro rocznie. Prosimy, aby wypełnianie przez Państwa tych formularzy było w pełni świadomie – tylko w przypadku faktycznym zainteresowaniem takim wpisem po uiszczeniu ww. opłaty.
Biuro OIPiP w Białej Podlaskiej
Udostępnij