ZARZĄDZENIE Nr 62/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej patrz https://oipip-bp.pl/prawo/

Udostępnij