Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Beata Ostrzycka

Wytyczne do stosowania przez  pielęgniarki  POZ  w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia dla piel. POZ Aktualizacja 02.07.20

Udostępnij