Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić  do udziału w XIV  Konferencji

CUKRZYCA W RODZINIE. Razem możemy więcej” organizowanej przez Polską Federację Edukacji w Diabetologii  8 czerwca  2019 r. w  Warszawie.

W jej trakcie będziemy rozmawiać głównie o CUKRZYCY i RODZINIE.

 

Pojawienie się przewlekłej choroby w rodzinie wymaga od wszystkich przystosowania się do nowej sytuacji. Zmienia się sposób myślenia o życiu i świecie.

W sytuacji choroby, rodzina stanowi podstawowe środowisko, w którym przebywa chory i odgrywa niezwykle ważną rolę w jego życiu.

 

Zaangażowani pacjenci i członkowie rodziny rozumieją  chorobę i jej wpływ na organizm chorego, czują się zdolni do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji razem

z zespołem terapeutycznym, czują się zdolni do dokonywania wyborów dotyczących leczenia, rozumieją potrzebę dokonywania wymaganych zmian stylu życia,

są w stanie kwestionować i zadawać pytania członkom zespołu diabetologicznego, biorą odpowiedzialność za swoje zdrowie i podnoszą kwestie osobiste,

które wpływają na ich motywację i zdolność uczestnictwa w procesie terapeutycznym.

 

Właściwie i rzetelnie wyedukowani pacjenci i ich rodziny lub przyjaciele, mogą pomóc zapewnić właściwe warunki do samoopieki i samokontroli w cukrzycy.

Objęcie edukacją rodzin i opiekunów pozwoli na zapewnienie dobrej współpracy oraz skutecznego leczenia chorych na cukrzycę.

 

Każdego roku na naszych konferencjach mamy zaszczyt gościć wybitnych wykładowców z Polski i ze świata, którzy pomagają nam rozbudować, a także utrwalić

i uaktualnić naszą wiedzę z dziedziny diabetologii. Także podczas tegorocznego spotkania będziemy mieli możliwość wysłuchania niezwykle interesujących wykładów

dotyczących zaproponowanego  tematu konferencji.

 

Jak co roku gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny konferencji i wspaniałą atmosferę, które to cechy dorocznych spotkań PFED niezmiennie podkreślają

ich uczestnicy .

 

Zachęcamy zatem  do aktywnego w nim uczestnictwa.

Link do artykułu: www.uniwersytetzdrowia.pl