Zaproszenie na webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS, który odbędzie się z udziałem Pani Alicji Szewczyk – Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Elizy Kuny – adwokata, 12 kwietnia 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl
Partner merytoryczny webinaru:
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Partner honorowy:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Partner programu edukacyjnego:
Boehringer Ingelheim
Strona z bezpłatną rejestracją: https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/3