W ramach programu edukacyjnego Akademia Pielęgniarstwa Diabetologicznego Boehringer Ingelheim przesyłam zaproszenie na webinar Nowoczesne terapie – rola pielęgniarki i korzyści dla pacjenta, który odbędzie się 10 lutego 2022godz. 19.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl .
Podczas webinaru Alicja Milczarczyk, kierownik Pododdziału Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSW w Warszawie omówi nowoczesne leczenie cukrzycy, a rolę i zaangażowanie pielęgniarki POZ w nowoczesną terapię cukrzycy typu 2 i korzyści dla pacjenta omówi Alicja Nowik – pielęgniarka POZ i edukator w cukrzycy, która
otrzymała nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za przygotowanie projektu w XIV Edycji Konkursu Pielęgniarka Roku Innowacja Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej. Autorka i prowadząca dla pacjentów POZ program Akademia Diabetyka.

Strona z bezpłatną rejestracją na webinar:

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/12

Udostępnij