Zarządzenia Prezesa NFZ

  1. ZARZĄDZENIE Nr 62/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

2018_062_DSOZ – Zarządzenie

2018_062_DSOZ -Załącznik

2018_062_DSOZ_Uzasadnienie

2018_062_DSOZ_zOSR

2.  ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające    zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

2018_099_DSOZ – Zarządzenie

2018_099_DSOZ -załącznik nr 1 – wzór oświadczenia

2018_099_DSOZ -załącznik nr 2

2018_099_DSOZ_Uzasadnienie

2018_099_DSOZ_zOSR

3. ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

2018_100_DSOZ – Zarządzenie

2018_100_DSOZ -Załącznik nr

12018_100_DSOZ -Załącznik nr 2

2018_100_DSOZ_Uzasadnienie

2018_100_DSOZ_zOSR

4. ZARZĄDZENIE Nr 101/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

2018_101_DSOZ – Zarządzenie 

2018_101_DSOZ -Załącznik nr 1

2018_101_DSOZ -Załącznik nr 2

2018_101_DSOZ_Uzasadnienie

2018_101_DSOZ_zOSR

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 1

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 2

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 3a

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 3b

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 3c

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 4

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 5

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 6

2018_101_DSOZ-Umowa zał nr 7