• Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem.
  • Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego.
  • Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.
  • Dokumenty na starym wzorze, tzw. książeczkowe PWZ wydane przed 12 lipca, zachowują swoją ważność i nie wymagają wymiany.
  • Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośniku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez OIPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.
  • Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

 

Komunikat Ministra Zdrowia nt. nowego wzoru PWZ

Udostępnij