STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

ORGANY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Elżbieta Celmer vel Domańska Przewodnicząca ORPiP
Małgorzata Chwedoruk Wiceprzewodnicząca ORPiP
Anna Migasiuk Wiceprzewodnicząca  ORPiP
Danuta Pawlik Sekretarz ORPiP
Wacława Grażyna Papińska Skarbnik ORPiP
Barbara Doroszuk Członek ORPiP
Dorota Golec Członek ORPiP
Jolanta Gregor Członek ORPiP
Anna Kaliszuk Członek ORPiP
Agnieszka Kamińska Członek ORPiP
Jolanta Ladko Członek ORPiP
Beata Polak Członek ORPiP
Anna Rodak Członek ORPiP
Tadeusz Zdunek Członek ORPiP

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.