STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

ORGANY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.