STRUKTURA ORGANIZACYJNA

SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021r. poz. 628) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

W dniu 30 marca 2023r. odbył się XXXV Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Poniżej przedstawiamy składy osobowe organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej na VIII kadencję samorządu zawodowego.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Marzena Tomczak Przewodnicząca ORPiP
Jolanta Lewczuk Wiceprzewodnicząca ORPiP
Elżbieta Celmer vel Domańska Sekretarz ORPiP
Elżbieta Korniluk Skarbnik ORPiP
Jolanta Gregor Członek ORPiP
Katarzyna Gmur Członek ORPiP
Anna Kaliszuk Członek ORPiP
Katarzyna Kieczka – Radzikowska Członek ORPiP
Alicja Makaruk Członek ORPiP
Katarzyna Nosalska Członek ORPiP
Joanna Rater Członek ORPiP
Anna Rodak Członek ORPiP
Tadeusz Zdunek Członek ORPiP

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.