Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam informację o bezpłatnej Konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”  oraz warsztatach:

  1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania.
  2. Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, w dniu 12 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 A.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku na adres e:mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl.

Z poważaniem
Elżbieta Lewandowska
Przewodnicząca PORPiP z/s w Przeworsku
konferencja_program
zgloszenie_uczestnictwa
 

Udostępnij