Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową  „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności ”.

Komunikat Konferencja Pielęgniarstwo Chełm 2020

Udostępnij