Konsultanci

POBIERZ – opinia zespołu konsultantów 16-09-2019

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=10DB9BBF

Link dotyczący Odpowiedzi na Interpelację NR20222 w sprawie finansowania z budżetu NFZ świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej wykonywanych w ZOL/ZPO oraz dostępności i prognozowania potrzeb w zakresie tych świadczeń.

Konsultant Wojewódzki- pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Małgorzata Sitarz

798705756

Pozdrawiam.

w związku z licznymi pytaniami ze strony środowiska pielęgniarek rodzinnych i różnymi podnoszonymi problemami przesyłam wydane dotychczas opinie do wykorzystania.
Z poważaniem
Dorota Suchodół
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego.

KW opinia piel. rodz

Opinia iniekcje

Opinia KW Biofuroksym

Opinia w spr. realizacji świadczeń POZ i NiŚOZ

Stanowisko KW (bilans)

Stanowisko KW (odmowa)