Konsultanci

Materiały dotyczące rozwoju opieki długoterminowej w Polsce

RELACJA DO IZB OPD-KONF.III ED-RYNEK ZDR

OPD-1 , OPD-2 , OPD-3

Z poważaniem
mgr Małgorzata Sitarz
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Jak w okresie epidemii przygotować się do realizacji świadczeń profilaktyczny oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań? Jakie kroki podjąć w przypadku stwierdzenia infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronairusem SARS-CoV-2 u ucznia? Które pomieszczenie w szkole powinno służyć do jego izolacji? Jakie procedury obowiązują w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz osób z kontaktu? Odpowiedzi na te pytania i ważne zmiany w zaktualizowanych zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania / higienistek szkolnych rekomendowanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr. n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek.

Zaleceniadla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami wokresieepidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Opinia Biotrakson

POBIERZ – opinia zespołu konsultantów 16-09-2019

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=10DB9BBF

Link dotyczący Odpowiedzi na Interpelację NR20222 w sprawie finansowania z budżetu NFZ świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej wykonywanych w ZOL/ZPO oraz dostępności i prognozowania potrzeb w zakresie tych świadczeń.

Konsultant Wojewódzki- pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Małgorzata Sitarz

798705756

Pozdrawiam.

w związku z licznymi pytaniami ze strony środowiska pielęgniarek rodzinnych i różnymi podnoszonymi problemami przesyłam wydane dotychczas opinie do wykorzystania.
Z poważaniem
Dorota Suchodół
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego.

KW opinia piel. rodz

Opinia iniekcje

Opinia KW Biofuroksym

Opinia w spr. realizacji świadczeń POZ i NiŚOZ

Stanowisko KW (bilans)

Stanowisko KW (odmowa)